Brez odpovedi

Neuspešno uveljavljanje s strani Bama d.o.o. kateregakoli dela teh Pogojev Uporabe ne pomeni odpoved katerekoli pravice podjetja Bama d.o.o., ne glede na pretekla ali prihodnja dejanja katerekoli osebe. Niti prejeta plačila s strani Bama d.o.o., niti pooblastila katerekoli osebe na dejanja Bama d.o.o. ne pomenijo odpoved kateregakoli dela teh Pogojev Uporabe. Samo specifična pisna odpoved, podpisana od predstavnika Bama d.o.o. bo imela pravni učinek.