Projektiranje

Združujemo idejno zasnovo in projektiranje strojnih in elektro inštalacij

Projekt električnih in strojnih inštalacij je pomemben dokument, s katerim je mogoče izdelati učinkovito, prilagodljivo in varčno hišo ali poslovni objekt.

Največ denarja se lahko prihrani z dobro narejenim projektom.

Naša prednost je v tem, da združujemo izkušnje in znanje tako na električnem delu kot na ogrevanju in klimatizaciji, namreč pri sodobnih inštalacijah je integracija sistemov pomembni faktor. Posledično je realizacija projekta za vas manj stresna, namreč projekt je tako izveden v celoti.

Impressive

Elektro inštalacije

Projektiranje električnih inštalacij je pomembno opravilo, ki jih je treba izvesti v stanovanjskem, poslovnem ali kakršnem koli drugem objektu. Projektiranje elektroinštalacij mora biti strokovno in zanesljivo, namreč površno ali nekakovostno projektiranje povzroči ne le veliko dodatnih stroškov in neprijetnosti, ampak lahko povzroči tudi škodo. Ustrezno elektro projektiranje mora upoštevati vaše specifične potrebe in zahteve.

Impressive

Pri nas lahko naročite sledeče projekte električnih inštalacij:

  • PGD: projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga potrebujete kot del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

  • PZI: projekt za izvedbo je potrebno imeti pred pričetkom gradbenih del, namreč na osnovi tega dokumenta se lahko pravilno razpelje cevi, zveče porabnike in zaključi električne razdelilne omare ter je mogoč priklop objekta na distribucijo.

  • PID: projekt izvedenih del je pomemben dokument, ki se ga izdela ob zaključku izvedbe. Slednji dokument je izjemno uporaben pri vzdrževanju, saj z njim si lahko pomaga vsak ustrezno izobražen strokovnjak. Prav tako je važen v primeru nadgranje ali spremembe obstoječe električne inštalacije.

  • Enopolne sheme za obstoječe ali nove električne razdelilce.

Strojne inštalacije

Projektiranje strojnih inštalacij zajema snovanje sistemov ogrevanja, klimatizacije, prezračevanja, vodovoda in kanalizacije v stanovanjskih, poslovnih in drugih objektih. Projektiranje se začne s sestavo projektne naloge, ki zajema želje in zahteve investitorja prevedene v tehnični jezik in prilagoditev veljavni zakonodaji.

Ko so pridobljeni projektni pogoji, gradbena fizika, požarna študija in vse ostale potrebne informacije se projekt prične z osnovnimi preračuni: vodovodni priključek, toplotne izgube in dobitki, potrebe prezračevanja, ... . Na osnovi izračunov je možna določitev opreme in sistemov.