Elektro inštalacije

Osnova za udobje in produktivnost

Elektroinštalacije so vitalen del doma in poslovnih prostorov, zato morajo biti opravljene premišljeno in racionalno s predvidevanjem potreb v prihodnosti.

Elektroinštalacije niso samo stikala in vtičnice, ampak so osnovna infrastruktura objekta, ki omogoča udobje in produktivnost.

Pravilno zasnovana elektro inštalacija mora poleg lastnih potreb in zahtev upoštevati tudi veljavne smernice in zakonodajo.

Postavitev električne inštalacije je najbolje prepustiti strokovnjakom.

Impressive

Postavitev električne inštalacije zajema napeljavo in vezavo kablov, postavitev električnih omaric, vtičnic, stikal, luči, ... . Pri novih gradnjah je to povzano z gradbenimi deli, saj ponvadi se cevi za kable namestijo še pred vlitjem betona. Ob zaključku gradbenih del je potreba namestiti še vse potrebne cevi po celem objektu, nato sledi še uvlačenje kablov, vgradnja stikal, električnih omaric in varovalk. Pred uporabo prostorov pa še namestitev razsvetljave in ostalih porabnikov. Po končanem delu na objektu se opravlja vzdrževanje i nadgrajevanje inštalacije.